Biuletyn Informacji Publicznej

Akademia Nauk Stosowanych
im. prof. Edwarda Lipińskiego

Siedziba: ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

NIP 959-11-75-195  REGON 290859878

e-mail: ans@lipinski.edu.pl