Zapraszamy do zapoznania się z programami studiów na wszystkich wydziałach i kierunkach WSEPiNM:WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU


KOSMETOLOGIA


KOSMETOLOGIA I STOPNIA – STACJONARNA I NIESTACJONARNA


KOSMETOLOGIA II STOPNIA – STACJONARNA I NIESTACJONARNA


WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH


PIELĘGNIARSTWO


PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA – STACJONARNE

Program studiów Pielęgniarstwo I stopnia


PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Program studiów Pielęgniarstwo II stopnia


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA


EKONOMIA


EKONOMIA I STOPNIA – STACJONARNA I NIESTACJONARNA

Program studiów Ekonomii I stopnia


EKONOMIA II STOPNIA – STACJONARNA I NIESTACJONARNA

Program studiów Ekonomii II stopnia


ZARZĄDZANIE I COACHING


ZARZĄDZANIE I COACHING I STOPNIA – STACJONARNE I NIESTACJONARNE


ZARZĄDZANIE I COACHING II STOPNIA – STACJONARNE I NIESTACJONARNE


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I STOPNIA – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Program studiów Finanse i rachunkowość I stopnia


WYDZIAŁ PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA


PRAWO


PRAWO – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Program jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Program studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPNIA – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Program studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia


ADMINISTRACJA


ADMINISTRACJA I STOPNIA – STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Program studiów Administracja I stopnia